# سیدمحمدخاتمی

مقاله خاتمی در روزنامه گاردین: غرب نباید از دیپلماسی با ایران روی‌ برگرداند

آفتاب: در این سرمقاله آمده است: سخنرانی روحانی در سازمان ملل متحد می‌تواند امکان ازسرگیری دیپلماسی را فراهم کند؛ دیپلماسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

مقاله خاتمی در روزنامه گاردین: غرب نباید از دیپلماسی با ایران روی‌ برگرداند

آفتاب: در این سرمقاله آمده است: سخنرانی روحانی در سازمان ملل متحد می‌تواند امکان ازسرگیری دیپلماسی را فراهم کند؛ دیپلماسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید