قسمتی از کتاب « فلسفه تقدیر علمی تاریخ » نوشته دکتر علی شریعتی

انسان دارای نطام فکری متغییر است که در حال تغییرات است که سه مرحله دارد: مرحله اول : مرحله دست وپا در میراث گذشتگان است و دومین مرحله : طغیان بر آنچه تحمیل شده است و مرحله سوم : مرحله بازیابی خویشتن پذ یرش ارزشهای اصیل است. به این صورت است که انسان در ابتدا هر چه می گفته اند قبول می کرده و می گفته بی انکه در گفتارش تفکری داشته باشد تا یکباره در ذهنش نبوغ جرقه می زند. و قدرت اندیشیدن و تشخیص و ارزیابی و انتخاب می یابد. اینجاست که علیه قضاوت های موروثی و حاکم بر همه طغیان میکند و به دوره بحران و عصیان و اعتراض و می رسد و جامعه تکفیرش می کند. و این تکفیر یکی از علائم تکامل این انسان مومن است چرا که کفر آگاهانه از جاهلانه مقامی بالاتر دارد.بعضی ها بعد از رسیدن به این دوره بحران فکری و عصیان علیه اعتقادات مرسوم می مانند و تا پایان عمر به عنوان آدمهای ضد مذهبی معرفی می شوند. ولی آدم هایی هم هستند که از این پایگاه بر می روند و باز به مذهب می رسند.مذهبی ماوراء عوام و خواص .در اینجاست که همین مذهبی را که از دریچه عوام دیدند و چون آگاه شدند ، بر آن شوریدند. اکنون با چشم آگاه خویش می بینند و در می یابند که تا چه حد قابل داشتن و ستودن است خدا .

/ 0 نظر / 17 بازدید